Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 27

Autorzy: Mohamad Baharom , Mohd Rahman , Anas Latiff , Aminah Ahmad , Mohd Jali , Sulaiman Harun :

Tytuł: Q-Switching w laserze światłowodowym domieszkowanym erbem przy użyciu nasycalnego absorbera na bazie glikolu polietylenowego pięciotlenku wanadu w zakresie długich fal

Streszczenie: Generowanie lasera zostało wytworzone przy długości fali 1562,4 nm z małą szerokością pasma widmowego 0,4 nm przy użyciu krótkoimpulsowego lasera światłowodowego domieszkowanego erbem z unikalną dyspersją opóźnienia grupowego. Proces ten został wygenerowany przez przełączanie Q, które zostało osiągnięte przy użyciu nasycalnego absorbera (SA) z tlenku wanadu, glikolu polietylenowego (V2O5-PEG) w układzie wnęki pierścieniowej z wszystkich włókien. Laser generował szczytową moc wyjściową 0,4 mW, maksymalną energię impulsu 3,2 nJ i zdumiewająco krótką szerokość impulsu 4,7 s. Wyniki te podkreślają możliwość zastosowania folii V2O5 jako wykonalnego substytutu SA do produkcji laserów pulsacyjnych.

Słowa kluczowe: Przełączanie Q, laser światłowodowy, V2O5, PEG

wstecz