Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 20

Autorzy: Ammar Djerioui , Makhlouf Djerioui :

Tytuł: (Zarządzanie energią w paliwie z membraną do wymiany protonów Mikrosieć prądu stałego oparta na komórkach wykorzystująca kontrolę linearyzacji ze sprzężeniem zwrotnym i GWOP

Streszczenie: W artykule zaproponowano nowe podejście do zarządzania energią oparte na integracji optymalizacji Gray Wolfa (GWO) z kontrolą linearyzacji ze sprzężeniem zwrotnym (FLC) dla mikrosieci prądu stałego. Badany hybrydowy system zasilania wykorzystuje wiele źródeł zasilania opartych na ogniwie paliwowym z membraną do wymiany protonów (PEMFC) i superkondensatorze (SC). Zaproponowana strategia zarządzania energią optymalizuje racjonalne wykorzystanie źródeł w celu minimalizacji zużycia paliw i maksymalizacji udziału energii odnawialnej. Strategia uwzględnia także wewnętrzną specyfikę PEMFC i SC, taką jak czas reakcji i wydajność, aby zapewnić płynne i stabilne działanie systemu. Strategia zarządzania energią stosowana w celu uwzględnienia wahań zapotrzebowania na moc może znacząco wpływać na zużycie paliwa, wydajność dynamiczną i żywotność źródeł zasilania. Efektywność zaproponowanej strategii jest weryfikowana poprzez obszerne wyniki symulacji.

Słowa kluczowe: Zarządzanie energią, ogniwo paliwowe, superkondensator, mikrosieć prądu stałego, optymalizacja szarego wilka

wstecz