Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 16

Autorzy: Łukasz Kajda , Sebastian Samul :

Tytuł: Regulacja napięcia w sieci nn z wykorzystaniem transformatora z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów w oparciu o pomiary z liczników AMI

Streszczenie: Artykuł prezentuje wdrożenie systemu regulacji napięcia w sieci nn z wykorzystaniem transformatora SN/nn wyposażonego w podobciążeniowy przełącznik zaczepów. Istotą prezentowanego rozwiązania jest regulacja na podstawie pomiarów pozyskiwanych z komunalnych liczników energii elektrycznej w głębi sieci nn. Przedstawiono ideę, podstawowe algorytmy oraz doświadczenia eksploatacyjne.

Słowa kluczowe: sieć niskiego napięcia, podobciążeniowy przełącznik zaczepów, regulacja napięcia, s

wstecz