Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 12

Autorzy: Henryk Kocot , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Analiza rozpływu prądów w przewodach odgromowych wielotorowych, wielonapięciowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć – część 2

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki rozszerzonych analiz rozpływów prądów w przewodach odgromowych linii wielotorowych na modelu przedstawionym w części 1 tego artykułu. Dokonano analizy zróżnicowania prądów w przewodzie odgromowym w zależności od fazy toru, w którym wystąpiło zwarcie. Pokazano również wpływ zamkniętych sprzęgieł na końcach linii wielotorowych, w których występują tory prądowe o takich samych napięciach znamionowych. Przedstawione wyniki pokazują konieczność obliczania prądów w przewodach odgromowych dla zwarć występujących we wszystkich fazach i torach linii wielotorowej.

Słowa kluczowe: napowietrzne linie wielotorowe, rozpływ prądu zwarciowego, przewody odgromowe, dobór przewodów odgromowych

wstecz