Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2024 Str. 6

Autorzy: Henryk Kocot , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Analiza rozpływu prądów w przewodach odgromowych wielotorowych, wielonapięciowych linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć – część 1

Streszczenie: W artykule przedstawiono problemy związane z obliczaniem rozpływu jednofazowych prądów zwarcia w przewodach odgromowych w liniach napowietrznych wysokich i najwyższych napięć. Szczególną uwagę zwrócono na napowietrzne linie wielotorowe, w tym wielonapięciowe, gdyż w liniach tych występują różnice zarówno w poziomach prądów zwarciowych, jak i wartościach prądów zwarcia w poszczególnych fazach tego samego toru. Analizie poddano sylwetki linii napowietrznych o zróżnicowanym poziomie niesymetrii geometrycznej, w tym uwzględniono również różne konfiguracje pracy badanych linii i ich otoczenia sieciowego.

Słowa kluczowe: napowietrzne linie wielotorowe, rozpływ prądu zwarciowego, przewody odgromowe, dobór przewodów odgro

wstecz