Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 225

Autorzy: Jacek Grekow :

Tytuł: Generowanie wielogłosowej muzyki o określonej emocji przy użyciu wariacyjnego autoenkodera

Streszczenie: Artykuł przedstawienia proces budowy modelu generującego wielogłosowe muzyczne sekwencje o określonej emocji. Opisano w nim proces przygotowania bazy przykładów uczących i budowę modelu generatywnego na bazie wariacyjnego autoenkodera. Przedstawiono eksperymenty implementacji warstw konwolucyjnych przeznaczonych do analizy wizualnej reprezentacji przykładów muzycznych. Wygenerowane pliki muzyczne poddano ewaluacji przez użycie metryk i porównanie ze zbiorem treningowym.

Słowa kluczowe: generacja muzyki wielogłosowej, emocja w muzyce, wariacyjny autoenkoder, modele generatywne.

wstecz