Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 220

Autorzy: Paweł Turcza , Błażej Wieczorek :

Tytuł: Algorytm bezstratnej kompresji obrazów CFA dla bezprzewodowej kapsułki endoskopowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono sprzętowo zorientowany algorytm bezstratnej kompresji obrazów w formacie color filter array (CFA). Przedstawiony algorytm oraz implementacja sprzętowa w języku opisu sprzętu Verilog bazują na istniejących rozwiązaniach dodając do nich dodatkowe elementy zwiększające efektywność algorytmów. W szczególności zastosowano nową metodę obliczania wartości parametrów dla kodowania Golomba-Rice’a oraz dodano kodowania długości ciągu zer. Kod HDL został napisany bez żadnych predefiniowanych bloków, dzięki temu może być syntezowany niezależnie dla każdej platformy. W zamian za niewielki wzrost złożoności obliczeniowej udało się zwiększyć zredukować wymaganą przepływność łącza średnio o 7.2% na zbiorze testowym zawierającym obrazy z endoskopii. W artykule przedstawiono elementy innych prac, na których opiera się algorytm, oraz scharakteryzowano poszczególne optymalizacje i ich wpływ na ostateczny wynik algorytmu. Na koniec wyniki te zostaną porównane z innymi dostępnymi rozwiązaniami.

Słowa kluczowe: Kompresja obrazu, CFA, bezstratna, Golomb-Rice, bezprzewodowa endoskopia kapsułkowa

wstecz