Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 208

Autorzy: Elbrus Ahmedov , Sona Rzayeva , Nijat Mammadov :

Tytuł: Mechanizm wpływu wyładowań elektrycznych na proces modyfikacji liniowego polietylenu małej gęstości

Streszczenie: W artykule przeanalizowano mechanizm wpływu wyładowania elektrycznego na proces kopolimeryzacji liniowego polietylenu małej gęstości. Pod wpływem wyładowań elektrycznych następuje zmiana właściwości elektrofizycznych, co umożliwia zmianę właściwości materiałów w zadanym kierunku. Otrzymany materiał, ze względu na brak homopolimeru szczepionego monomeru, posiada ulepszone właściwości mechaniczne, podwyższoną odporność na agresywne środowiska, a do jego syntezy nie stosuje się tradycyjnego inicjatora. Można stwierdzić, że opracowanie metody elektroerozyjnej syntezy kopolimeru wydaje się być ważnym krokiem w rozwiązaniu problemu osiągnięcia wydajności, ekonomiczności i przyjazności dla środowiska procesów technologicznych.

Słowa kluczowe: wyładowania elektryczne wysokiego napięcia, jednorodne i niejednorodne pola elektryczne, modyfikacja polietylenu, właściwości elektrofizyczne polimeru.

wstecz