Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 154

Autorzy: Janusz Sowiński :

Tytuł: Analiza efektywności energetycznej kraju z wykorzystaniem wskaźników ODEX

Streszczenie: Jednym z priorytetowych zadań w gospodarce energetycznej kraju jest poprawa efektywności energetycznej. Sektorowe wskaźniki zużycia energii umożliwiają monitorowanie gospodarki energetycznej kraju. Analiza sektorowych wskaźników ODEX jest niezbędna do prognozowania oszczędności energii. Przebiegi wskaźników ODEX i wskaźników sektorowych efektywności modelowano stochastycznymi równaniami różniczkowymi. Rozwiązanie równań metodą Eulera umożliwia symulację krzywych w horyzoncie średniookresowym. Przedstawiono wyniki symulacji.

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, oszczędności energii, modele symulacyjne.

wstecz