Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 150

Autorzy: Bartłomiej Będkowski , Piotr Dukalski , Łukasz Cyganik , Tomasz Jarek :

Tytuł: Założenia silnika z napędem bezpośrednim do pojazdów użytkowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję napędu elektrycznego do montażu w kołach pojazdów użytkowych, która zostanie opracowana w ramach projektu „Innowacyjny elektryczny zespół napędowy do pojazdów użytkowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI. W pracy autorzy przedstawili zalety i wady tego typu napędu oraz jego możliwe zastosowania, a także wyniki obliczeń projektowych obwodu elektromagnetycznego wraz z obliczeniami termicznymi, oraz konstrukcję mechaniczną napędu.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, silniki z magnesami trwałymi, napęd elektryczny, silniki w kołach.

wstecz