Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 146

Autorzy: Paweł Surdacki , Łukasz Woźniak :

Tytuł: Wpływ parametrów taśm HTS na ograniczanie prądu włączania w transformatorach nadprzewodnikowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono model komputerowy taśm nadprzewodnikowych: SCS12050 ze stabilizatorem miedzianym oraz SF12050 bez stabilizatora z uwzględnieniem ich parametrów elektrycznych i termicznych. Porównano otrzymane przebiegi mocy chłodzenia i grzania, temperatury oraz prądów płynących w poszczególnych warstwach obu rodzajów taśm. Model komputerowy opracowany w środowisku PSpice posłużył do obliczenia prądu właczania transformatora nadprzewodnikowego HTS o mocy 21 MVA, 70/10,5 kV. Analizie poddano pierwsze trzy jednokierunkowe impulsy prądowe generowane podczas załączania nieobciążonego transformatora do sieci. Obliczono wartości czasu trwania impulsu (kąt γ), przyrostu temperatury uzwojenia pierwotnego oraz wartości średnie i skuteczne prądu włączania dla pierwszych trzech impulsów w uzwojeniach wykonanych z obu typów taśmy HTS 2G. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie wpływu parametrów rozpatrywanych taśm na skuteczne ograniczanie prądu właczania transformatora do sieci zasilającej oraz możliwości ich wykorzystania w budowie uzwojeń transformatorów nadprzewodnikowych.

Słowa kluczowe: uzwojenia HTS, transformator nadprzewodnikowy, prąd włączania

wstecz