Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 134

Autorzy: Łukasz Maciura , Tomasz Rymarczyk , Dariusz Wójcik , Konrad Gauda , Marcin Kowalski :

Tytuł: Poprawa rekonstrukcji tomografii impedancyjnej oparta o głębokie uczenie przy użyciu modelu UNet

Streszczenie: Ten artykuł został inspirowany podobnym algorytmem Deep DBar, w którym zmodyfikowany model splotowy UNet został użyty do skorygowania danych wyjściowych algorytmu DBar przy użyciu modelu UNet. Jednak zamiast algorytmu DBar w tym rozwiązaniu zastosowano inny deterministyczny algorytm rekonstrukcji elektrycznej tomografii impedancyjnej. Zmodyfikowany model UNet został wykorzystany do skutecznej korekcji wstępnych rekonstrukcji, które zostały obliczone przy użyciu regularności Kotrego z wykorzystaniem pseudo-inwersji macierzy czułości

Słowa kluczowe: elektryczna tomografia impedancyjna, sieci konwolucyjne, UNet.

wstecz