Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 130

Autorzy: Anna Miernik , Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Andrzej Wadowski , Paweł Pysz :

Tytuł: Wpływ pola elektromagnetycznego na strukturę widma elektromagnetycznego olejków eterycznych

Streszczenie: Olejki eteryczne znalazły szerokie zastosowanie ze względu na swoje właściwości zaobserwowane już w naturze. Ze względu na nowe zainteresowanie produktami naturalnymi, takimi jak olejki eteryczne, pomimo ich szerokiego zastosowania i znajomości jako substancji zapachowych, ważne jest, aby lepiej zrozumieć ich sposób działania biologicznego dla nowych zastosowań w medycynie, rolnictwie i środowisku. ważnym celem współczesnej fizyki chemicznej jest uzyskanie zewnętrznej kontroli nad dynamiką elementarnych procesów chemicznych. Manipulowanie przemianami chemicznymi za pomocą zewnętrznych pól elektromagnetycznych stanowi sedno chemii modularnej, stereodynamiki chemicznej oraz kwantowej kontroli dynamiki molekularnej. Celem badań było określenie stopnia oddziaływania zmiennego pola elekromagnetycznego na strukturę widma elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego wybranych olejków eterycznych. Przeprowadzone eksperymenty wykazały wpływ zmiennego pola elektromagnetycznego na widmo elektromagnetyczne olejków z drzew cedrowego. Aby wygenerować istotne zmiany przepuszczalności świetlnej zawiesiny, w przypadku obu olejków należy poddać olejki dwugodzinnej ekspozycji pola elektromagnetycznego o natężeniu 40 mT.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, olejki eteryczne, widmo elektromagnetyczne

wstecz