Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 123

Autorzy: Ilona Gałązka-Czarnecka , Ewa Korzeniewska , Andrzej Czarnecki , Jacek Stańdo :

Tytuł: Modyfikacja koloru kłączy kurkumy (Curcuma longa L.) z wykorzystaniem impulsowego pola elektrycznego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu impulsowego pola elektrycznego na barwę korzeni kurkumy Curcuma longa L. Badane korzenie poddano krótkotrwałemu oddziaływaniu PEF o natężeniu 2,5 kV/cm i 5 kV/cm. Zmianę koloru rośliny oceniano w systemie laboratoryjnym CIE. Wyniki badań wskazują na korzystny wpływ pola elektrycznego na intensywność barwy badanych kłączy kurkumy, ze szczególnym uwzględnieniem natężenia pola 2,5 kV/cm. W tym przypadku uzyskano zwiększony udział barwy czerwonej i żółtej odpowiednio o 21,6% i 9,2%.

Słowa kluczowe: pulsed electric field, turmeric, (Curcuma longa L.), plant color modification

wstecz