Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 06/2023 Str. 119

Autorzy: Goga Cvetkovski , Lidija Petkovska :

Tytuł: Algorytmy inteligencji roju w funkcji optymalizacji wydajności silnika synchronicznego PM

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do poprawy wydajności silnika synchronicznego z magnesami trwałymi przy użyciu kilku algorytmów inteligencji roju (optymalizacja roju cząstek, wyszukiwanie kukułki, algorytm szarego wilka i algorytm optymalizacji ważki) jako narzędzia optymalizacyjnego. Ideą jest wdrożenie tych nowatorskich algorytmów optymalizacyjnych do poprawy sprawności silnika synchronicznego z magnesami trwałymi, gdzie funkcją celu w procesie optymalizacji jest sprawność badanego silnika. Podano wyniki porównawczej analizy optymalizacyjnej.

Słowa kluczowe: algorytmy inteligencji roju, wyszukiwanie z kukułką, algorytm szarego wilka, algorytm optymalizacji ważki.

wstecz