Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 107

Autorzy: Ewelina Kolankowska , Stanisław Konopka , Renata Urbańska-Gizińska , Krzysztof Nalepa , Dariusz Choszcz , Piotr Markowski :

Tytuł: Urządzenie badawcze do identyfikacji reakcji wybranych gatunków nasion poddanych działaniu jednorodnego pola elektrycznego

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd technik elektroseparacji składników mieszanin nasiennych oraz propozycję urządzenia badawczego do identyfikacji reakcji wybranych gatunków nasion poddanych działaniu jednorodnego pola elektrycznego. Urządzenie może być wykorzystane w wspomaganiu procesów czyszczenia i sortowania mieszanin nasiennych oraz materiałów sypkich, dzięki przewidzianej możliwości zmian wartości natężenia pola elektrycznego. Umożliwia to wyznaczenie różnic w elektryzacji składników mieszanin, co może być podstawą do opracowania nowych technologii separacji.

Słowa kluczowe: pole elektryczne, separacja składników mieszanin nasiennych, urządzenie badawcze.

wstecz