Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 97

Autorzy: Dominik Duda , Krzysztof Maźniewski , Bernard Witek :

Tytuł: Działanie zabezpieczeń odległościowych podczas zwarć doziemnych w sieciach wysokich napięć ze wstawkami kablowymi

Streszczenie: Przeanalizowano wybrane problemy występujące w układach zabezpieczeń odległościowych podczas zwarć doziemnych w liniach napowietrzno-kablowych wysokiego napięcia (WN). Do symulacji i modelowania zjawisk wykorzystano środowisko Alternative Transients Program (ATP). Zbadano przebiegi prądów i napięć fazowych, składowe symetryczne prądu oraz położenie fazorów impedancji doziemionej fazy. Przeanalizowano wpływ takich czynników jak: lokalizacja zwarcia, ułożenie kabli WN w wykopie, konfiguracja żył powrotnych oraz rezystancja uziemienia żył powrotnych. Uzyskane wyniki pozwalają na weryfikację kryteriów wykrywania zwarć doziemnych sieci WN.

Słowa kluczowe: sieci WN; zwarcia doziemne; modelowanie i symulacja zwarć; zabezpieczenia napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych; kryterium impedancyjne.

wstecz