Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 88

Autorzy: Krzysztof Dobrzyński :

Tytuł: Estymacja parametrów generatora synchronicznego i AVR w oparciu o metody gradientowe i genetyczne

Streszczenie: Autor przedstawia metodę estymacji wybranego modelu generatora synchronicznego i parametrów AVR z wykorzystaniem algorytmu gradientowego i genetycznego. W artykule przedstawiono przykład estymacji parametrów modelu turbogeneratora w oparciu o odpowiedzi napięciowe generatora uzyskane podczas testu zrzutu mocy czynnej i biernej.

Słowa kluczowe: estymacja, metoda gradientowa, metoda genetyczna, model generatora synchronicznego.

wstecz