Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 80

Autorzy: Mateusz Pasternak , Karol Drągowski , Mirosław Czyżewski :

Tytuł: Zastosowanie procesu błądzenia losowego z ruchomą barierą do syntezy profili planarnych anten ultraszerokopasmowych

Streszczenie: W niniejszym artykule opisano sposób wykorzystania procesu błądzenia losowego z ruchomą barierą do wyznaczenia nowego kształtu anteny. Trajektoria błądzenia losowego na płaszczyźnie jest rodzajem fraktala stochastycznego. Narzucenie na nią ograniczeń i analiza rozkładu prawdopodobieństwa napotkania bariery przez trajektorię błądzenia losowego, prowadzi do uzyskania krzywych gładkich, o przebiegu zależnym od zmienności przyjętej bariery. Krzywe te mają szereg interesujących cech, które w szczególności można wykorzystać w technice antenowej. W artykule opisano sposób uzyskania wymienionych krzywych, zastosowanie ich do syntezy nowego kształtu anteny, wyniki badań symulacyjnych i pomiarów oraz podstawowe parametry zrealizowanego modelu anteny. Charakteryzuje się ona niewielkimi rozmiarami i ultraszerokim pasmem pracy.

Słowa kluczowe: błądzenie losowe z ruchomą barierą, zastosowanie fraktali w technice antenowej, antena sierpowa, anteny ultraszerokopasmowe,

wstecz