Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 62

Autorzy: Bouchareb Faouzi , Djamel Samai , Maarouf Korichi , Abdallah Meraoumia , Abderrazak Lachouri :

Tytuł: Skuteczna identyfikacja osób za pomocą dwu- i trójwymiarowych kostek palców

Streszczenie: Ze względu na wysoki poziom precyzji systemy biometryczne nadal przyciągają uwagę wielu badaczy. Zbadano różne cechy biometryczne pod kątem wykorzystania w systemach bezpieczeństwa, takie jak odciski palców, twarze, tęczówki, odciski dłoni i odciski kostek. W większości przypadków wykorzystuje się informacje dwuwymiarowe. Aby osiągnąć ten cel, zbadaliśmy wydajność systemów identyfikacji biometrycznej opartych na bazie danych 3D-FKP za pośrednictwem pięciu wstępnie wyszkolonych sieci, takich jak AlexNet, VGG19, GoogleNet, ResNet50 i DenseNet201. Uzyskane wyniki eksperymentalne ilustrują skuteczność zaproponowanego podejścia, przy wysokim współczynniku rozpoznawania i dokładności.

Słowa kluczowe: biometria, identyfikacja osób, głębokie uczwenie.

wstecz