Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 49

Autorzy: Suwadi Suwadi , Wirawan Wirawan , Khair Ummul :

Tytuł: Wydajność systemu komunikacji OFDM z kodowaniem sieciowym z wykorzystaniem bezprzewodowej platformy badawczej Open-Access

Streszczenie: Kodowanie sieciowe w systemach komunikacyjnych jest coraz bardziej popularne i rośnie ze względu na jego zdolność do zmniejszania opóźnień i zwiększania przepustowości. Jednocześnie technika modulacji OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) jest również coraz bardziej popularna i zyskuje coraz większą popularność dzięki zaletom efektywnego wykorzystania widma pasma i odporności na zakłócenia ISI (Inter Symbol Interference). Oczekuje się, że połączenie drugiej technologii połączy zalety drugiego systemu. W artykule opisano implementację systemu komunikacyjnego OFDM ze schematem kodowania sieciowego z wykorzystaniem platformy badawczej Wireless Open- Access Research Platform. Do jego wykonania zbudowano również system komunikacji OFDM ze schematami direct i multihop. Ponadto analizowanymi parametrami są bitowa stopa błędów, czas jednego cyklu transmisji oraz próba wysłania obrazu. Następnie te parametry są analizowane i porównywane ich działanie. Wyniki testu pokazują, że konwencjonalne schematy kodowania wieloprzeskokowego i sieciowego poprawiają średnią wydajność BER schematu bezpośredniego o 10 dB przy wartości 10-3. od czasu jednego cyklu transmisji średnio o 27%, wzrost przepustowości jest o 28% szybszy a poprawa PSNR w transmisji obrazu przesyłana jest średnio o 11 dB

Słowa kluczowe: kodowanie w sieci, OFDM, wydajność sieci

wstecz