Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2023 Str. 39

Autorzy: Oleh Tsurkan , Dmytro Prysiazhniuk , Anatoly Spirin , Dmytro Borysiuk , Ihor Tverdokhlib , Serhii Hrushetskyi :

Tytuł: Badania parametrów energetycznych kompleksu wibro-ozonowania

Streszczenie: W systemie operacji technologicznych pozbiorczej obróbki ziarna najważniejsze miejsce zajmuje suszenie. Wysokiej jakości suszenie nie tylko zapewnia przechowywanie zebranego plonu, zapobiega jego utracie, ale w niektórych przypadkach poprawia również jakość gotowego produktu. To właśnie na tym etapie zużywa się do 80% całej energii na pozbiorczą obróbkę ziarna, a użyteczne wykorzystanie energii w suszarniach zbożowych sięga 40…45%. Kierunkiem doskonalenia technologii suszenia ziarna jest: obniżenie kosztów energii na odwilgocenie, zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego suszu, rozwój wysokowydajnych urządzeń do suszenia ziarna. Znaczne zintensyfikowanie procesu suszenia ziarna można uzyskać poprzez wykorzystanie efektu wibrowania obrabianego materiału przy jednoczesnym działaniu ozonu jako składnika suszenia, co dodatkowo obniża koszty energetyczne operacji i pozwala na uzyskanie wysokiej jakości materiału końcowego . W artykule zbadano eksperymentalnie parametry energetyczne opracowanego kompleksu wibro-ozonowania w zależności od parametrów modowych badanego procesu suszenia surowców zbożowych.

Słowa kluczowe: ziarno, wibro-ozonowanie..

wstecz