Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 280

Autorzy: Przemysław Sadłowski , Piotr Rataj , Jerzy Hickiewicz :

Tytuł: Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w latach 1922-24

Streszczenie: Artykuł przedstawia działalność Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich (SEP) w latach 1922-1924. Omówiono w nim kolejne Walne Zgromadzenia Delegatów SEP, z których zachowały się materiały. Artykuł kończy krótkie podsumowanie najważniejszych zagadnień omawianych w SEP w tym okresie.

Słowa kluczowe: historia elektrotechniki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich

wstecz