Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 276

Autorzy: Dariusz Świsulski :

Tytuł: Historia kształtowania polskiej terminologii elektrotechnicznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono prace nad kształtowaniem języka w zakresie elektrotechniki. Prace te zaczynają od początków wykorzystania elektryczności pod koniec XIX wieku, kończą na dostosowaniu do norm europejskich i tworzeniu słownika internetowego. Omówiono wydarzenia związane z organizacją słowotwórstwa oraz najważniejsze publikacji zawierające słownictwo obowiązujące w danym okresie.

Słowa kluczowe: słownictwo elektrotechniczne, historia elektrotechniki, komisja słownictwa, słownik wielojęzyczny.

wstecz