Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 270

Autorzy: William Zuniga , Jordan Navarro , Juan Diaz , Jesus S. , Andres A. :

Tytuł: Projekt systemu mapowania terenu do tanich eksploracji Roboty oparte na Stereo Vision

Streszczenie: W artykule zaproponowano niedrogi system do mapowania naziemnego i eksploracji niedostępnych lub podziemnych środowisk przy użyciu stereowizyjnego widzenia z dwiema kamerami, przetwarzania obrazu i opracowanego algorytmu opartego na mapach rozbieżności, który rekonstruuje trójwymiarową mapę badanego środowiska. Testy przeprowadzono na robocie z dwiema kamerami stereowizyjnymi zamontowanymi na wieżyczce ze swobodą ruchu 360°. Testy wykazały, że proponowany system pozwala na wizualizację głębokości obiektów wokół robota i buduje scenariusz 360° badanego miejsca.

Słowa kluczowe: mapowanie terenu, sterewizja, robot

wstecz