Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 231

Autorzy: Wojciech Matelski , Ryszard Strzelecki :

Tytuł: Badania eksperymentalne transformatora hybrydowego jako kondycjonera napięcia w sieciach typu TN

Streszczenie: Artykuł dotyczy układu dystrybucyjnego transformatora hybrydowego (DTH) przeznaczonego do zastosowania w sieciach typu TN. Opisano w nim sposoby podłączenia przewodu neutralnego do układu DTH. W dalszej części artykuł zawiera opis skonstruowanego modelu laboratoryjnego o mocy 16 kVA wraz z zastosowanym algorytmem sterowania. Ponadto przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dokładności stabilizacji napięcia obciążenia.

Słowa kluczowe: transformator hybrydowy, smart grid, stabilizacja napięcia, przekształtniki sieciowe.

wstecz