Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 220

Autorzy: Piotr Chudzik , Marcin Steczek , Karol Tatar :

Tytuł: Zastosowanie metody SHE do kształtowania składowych harmonicznych prądu zasilania i momentu w układzie napędowym z trójpoziomowym falownikiem NPC

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych zastosowania metody SHE w celu kształtowania widma prądu obwodu pośredniczącego i momentu w układzie napędowym z trójpoziomowym falownikiem NPC. W rozdziale teoretycznym przedstawiono zarys zjawiska powstawania harmonicznych prądu obwodu pośredniczącego i momentu w układach napędowych zasilanych z falowników. Rozdziały opisujące badania symulacyjne i laboratoryjne prezentują wyniki świadczące o użyteczności metody SHE.

Słowa kluczowe: SCPWM, SHE, falownik trójpoziomowy NPC, redukcja składowych momentu.

wstecz