Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 214

Autorzy: Mateusz Dybkowski , Piotr Majdański :

Tytuł: Wykrywanie uszkodzeń stojana silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zmodyfikowanego estymatora typu MRAS

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania estymatora typu MRAS (Model Reference Adaptive System) do estymacji rezystancji stojana silnika indukcyjnego podczas zwarć zwojowych. W celu zwiększenia dokładności odtwarzania parametru silnika estymator opracowano w oparciu o zmodyfikowany model maszyny, uwzględniający możliwość symulowania zwarć. Badania wykonano w układzie sterowania wektorowego DTC-SVM. Przedstawiono wyniki symulacyjne wykonane w środowisku Matlab Simulink.

Słowa kluczowe: MRAS, estymacja rezystancji stojana, uszkodzenia stojana, DTC.

wstecz