Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 198

Autorzy: Radosław Stanisławski , Mateusz Malarczyk , Jarosław Szrek , Mateusz Żychlewicz , Marcin Kamiński :

Tytuł: Neuronowy generator wirtualnej zmiennej stanu w regulatorze prędkości układu dwumasowego

Streszczenie: W publikacji przedstawiona została modyfikacja klasycznego regulatora stanu, która zakłada wprowadzenie radialnej sieci neuronowej (Radial Basis Function Neural Network). Celem jest wygenerowanie sygnału, który zostanie wprowadzony do wektora zmiennych stanu sprzężeń zwrotnych. Obiektem regulacji jest napęd elektryczny z połączeniem sprężystym. W artykule uwzględniono opis teoretyczny proponowanego rozwiązania, a także zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych struktury sterowania. Badania przeprowadzone dla rzeczywistego układu napędowego stanowią dodatkową weryfikację analizowanego regulatora stanu.

Słowa kluczowe: regulator stanu, radialna sieć neuronowa, sterowanie adaptacyjne, układ dwumasowy.

wstecz