Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 171

Autorzy: Agata Bielecka , Daniel Wojciechowski :

Tytuł: Równoległy filtr aktywny sterowany ze sprzężeniem od prądu zasilającego - badania laboratoryjne

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dla układu filtru aktywnego sterowanego predykcyjnie ze sprzężeniem od prądu zasilającego. Jakość kompensacji harmonicznych prądu realizowana przez badany układ została porównana z poziomem kompensacji tych prądów osiąganym w układzie otwartym oraz układem łączącym w sobie zalety obydwu układów w jednym algorytmie. Badania laboratoryjne przeprowadzono dla pracy filtru z mocą mniejsza˛ niż znamionowa, a także dla przypadku braku kompensacji czasów martwych w układzie.

Słowa kluczowe: równoległy energetyczny filtr aktywny, kompensacja harmonicznych pra˛du, kompensacja selektywna, predykcja

wstecz