Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str.

Autorzy: Zbigniew Krzemiński , Bartosz Kołpacki :

Tytuł: Sieci dystrybucyjne o dwukierunkowym przepływie energii

Streszczenie: W referacie pokazano, że istotnym źródłem zwiększania napięcia w sieciach podczas generacji energii przez źródła rozproszone jest niesymetria prądów spowodowana jednofazowymi odbiornikami energii elektrycznej. Przesyłanie energii w kierunku sieci przy wzroście napięcia powyżej dopuszczalnego jest niemożliwe i źródła energii są wyłączane, co ogranicza dwukierunkowe działanie sieci. Przestawiono wyniki pomiarów ilustrujące działanie regulatora napięcia połączonego z symetryzacją prądów co umożliwia dwukierunkowy przesyłanie energii linią niskiego napięcia.

Słowa kluczowe: napięcie sieci, symetryzacja prądów, fotowoltaika, falownik.

wstecz