Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 139

Autorzy: Shaimaa Hussein , Dhari Mahmood , Ali H. :

Tytuł: Rozmyty algorytm PSO dla linii przesyłowej Minimalizacja strat z UPFC

Streszczenie: W artykule wykorzystano jeden z podstawowych typów elastycznych systemów przesyłowych prądu przemiennego (FACTS), czyli Unified Power Flow Controller (UPFC), w celu zmniejszenia strat w liniach przesyłowych. W celu uzyskania optymalnej lokalizacji UPFC i optymalnych parametrów znormalizowanego kontrolera rozmytego w celu osiągnięcia celu badań i porównania wyników z PI zaproponowano zmodyfikowany sterownik z logiką rozmytą (FL) oparty na optymalizacji roju cząstek (PSO) z UPFC. -kontroler. Do wykonania analizy przepływu obciążenia za pomocą kodu MATLAB/pliku M zastosowano metodę Newtona-Raphsona. Zaproponowana metoda została przetestowana w systemie IEEE-14bus, a wyniki wykazały, że PSO-FL minimalizuje straty lepiej niż PSO-PI.

Słowa kluczowe: UPFC, PSO, kontroler FL, minimalizacja strat.

wstecz