Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 114

Autorzy: Muhammed Jarjes , Taha Hussein :

Tytuł: Badanie porównawcze technik SPWM i SVPWM do sterowania falownikiem trójfazowym podłączonym do sieci

Streszczenie: Znaczenie inwerterów podłączonych do sieci trójfazowej wzrosło ze względu na rosnące wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia fotowoltaiczna, energia wiatrowa i inne. W pracy przedstawiono porównanie dwóch metod sterowania pracą falownika. Pierwsza metoda to technika SPWM, a druga metoda to SVPWM. Porównanie dotyczy poziomu THD w napięciu wyjściowym i prądzie, a także porównanie kroków kontrolnych dla obu metod w tych samych warunkach pracy. Wartość cewek i kondensatorów wymaganych w obwodzie filtra łączącego falownik z siecią obliczono dla mocy 200KVA. Moc czynna jest wprowadzana z falownika do sieci i stwierdzono, że kąt między napięciem sieci a prądem falownika wynosi zero stopni, podobnie jak moc bierna jest wtryskiwana i stwierdzono, że kąt wynosi 90 stopni, ponieważ oczekiwany. Program MATLAB jest używany do budowy obu technik. Opracowanie zawiera analizę napięć i prądów w różnych miejscach między falownikiem a siecią, oprócz analizy częstotliwościowej tych zmiennych.

Słowa kluczowe: przekształtnik, PWN, SWPW

wstecz