Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str.

Autorzy: Abderrahmane Djellouli , Fatiha Lakdja , Aziz Haffaf , Rachid Meziane :

Tytuł: Optymalizacja mikrosieci on/offgrid do elektryfikacji obciążenia mieszkalnego w Saida, Algieria

Streszczenie: W artykule przedstawiono optymalizację wdrożoną w celu uzyskania optymalnej architektury mikrosieci (MG) przy minimalnych kosztach. W ramach tego projektu stworzono trzy konfiguracje za pomocą oprogramowania HOMER. Pierwszy MG1 składa się z systemu fotowoltaicznego, turbiny wiatrowej i baterii, przy czym wszystkie systemy są podłączone do obciążenia mieszkalnego wynoszącego 11,2 kWh/d przy szczytowym zapotrzebowaniu na obciążenie 2,11 kW w miejscowości Saida w Algierii. Drugi MG2 jest taki sam jak MG1 z dodatkiem generatora diesla. Trzeci MG3 to MG1 podłączony do sieci elektrycznej. Wyniki pokazują, że MG3 jest najlepszą konfiguracją, z TNPC na poziomie 14 054 USD, COE (Koszt Energii) na poziomie 0,269 USD/kWh i frakcją odnawialną (RF) na poziomie 87,9%.

Słowa kluczowe: Mikrosieć, odnawialne źródła energii, optymalizacja, HOMER.

wstecz