Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 64

Autorzy: Dominik Duda , Krzysztof Maźniewski , Bernard Witek :

Tytuł: Modelowanie wstawek kablowych w ustalonych stanach pracy sieci wysokiego napięcia

Streszczenie: Przeanalizowano wybrane problemy występujące w napowietrzno-kablowych liniach wysokiego napięcia. Do symulacji i modelowania zjawisk wykorzystano środowisko Alternative Transients Program (ATP). Wykorzystując zależności analityczne zweryfikowano poprawność modelu do analiz w stanach ustalonych oraz zbadano przebiegi prądów i napięć fazowych. Przeanalizowano m.in. wpływ takich czynników jak, ułożenie kabli WN w wykopie, konfiguracja żył powrotnych, zastosowanie kabla ECC. Uzyskane wyniki potwierdzają poprawność modelu, który w dalszych badaniach zostanie wykorzystany do analizy nieustalonych stanów zwarciowych.

Słowa kluczowe: napowietrzno-kablowe linie WN; model linii napowietrznej; model linii kablowej; Alternative Transients Program (ATP).

wstecz