Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 37

Autorzy: Nijat Mammadov , Sona Rzayeva , Nigar Ganiyeva :

Tytuł: Analiza synchronizowanego generatora asynchronicznego dla wiatrowej instalacji elektrycznej

Streszczenie: Cel. Analiza efektywności wykorzystania SAG, wzbudzonego według zasadniczo nowego schematu, w wiatrowej instalacji elektrycznej. W artykule dokonano analizy zastosowania sprawności zsynchronizowanego generatora asynchronicznego w elektrowni wiatrowej. Jest to naturalne przy tłumieniu drgań, które powoduje podmuchy wiatru i zmiany prędkości wiatru oraz wzrost wydajności urządzenia przy małych prędkościach wiatru. W artykule przedstawiono schemat ideowy zsynchronizowanego generatora asynchronicznego wiatrowej instalacji elektrycznej. Badane są również niektóre właściwości zsynchronizowanego generatora asynchronicznego, który napędza obwód. W artykule przedstawiono zalety zastosowania zsynchronizowanego generatora asynchronicznego do turbin wiatrowych. Podano wyniki obliczonych charakterystyk dla zadanego systemu wartości. Rozważana jest możliwość pracy przy cosφ =1.

Słowa kluczowe: instalacja elektryczna wiatrowa, sprawność, tłumienie, wzbudzenie.

wstecz