Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str.

Autorzy: Samira Boumous , Zouhir Boumous , Samia Latreche , Hamou Nouri :

Tytuł: Wpływ położenia odgromnika na ochronę napowietrznej linii przesyłowej 220KV

Streszczenie: Napowietrzne linie przesyłowe są często miejscem bezpośrednich lub pośrednich uderzeń piorunów, ochrona przez niezawodne i czułe na te fale elementy jest niezbędna przy odwracaniu tych linii. W niniejszej pracy badano ochronę za pomocą odgromników opartych na tlenku metalu Zink, do symulacji napowietrznych linii przesyłowych, wież, źródeł napięcia i elementów ochrony wykorzystano program ATPdraw (Alternative Transient Program). Trzykrotne uderzenie pioruna zostało zastosowane do linii 220 kV w linii El Hassi zlokalizowanej w północnowschodniej części Algierii, w wilajacie Setif, wyniki zostały przedstawione i omówione.

Słowa kluczowe: Uderzenie pioruna, ogranicznik przepięć z tlenków metali, napowietrzna linia przesyłowa, oprogramowanie ATPDraw

wstecz