Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2023 Str. 8

Autorzy: Andrii Bereziuk , Oleksiy Karlov , Roman Kryshchuk , Ihor Garasymchuk , Pavlo Potapskyi , Mykola Vusatyi :

Tytuł: Prądy wirowe i siły magnetyczne płyty niemagnetycznej w procesie obróbki magneto-impulsowej na idealnej platformie ferromagnetycznej

Streszczenie: Zbadano przebiegi przejściowe średniej gęstości prądu i siły magnetycznej w objętości spoiny z platformą ferromagnetyczną i bez niej. Badano zależność wartości amplitud średniej gęstości prądu i sił magnetycznych w objętości spoiny od głębokości wnikania pola elektromagnetycznego przez płytę niemagnetyczną dla różnych wariantów grubości płyty.

Słowa kluczowe: przetwarzanie impulsów magnetycznych, przewodnik magnetyczny w kształcie litery U, prąd pulsacyjny.

wstecz