Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 172

Autorzy: Ahmed Sabaawi , Noor Al-Jammas , Hamsa-Fawaz Thanoon :

Tytuł: Optymalizacja wydajności ogniw słonecznych perowskitowych opartych na MASnI3

Streszczenie: Ogniwa słoneczne z hybrydowego organiczno-nieorganicznego perowskitu przyciągają badaczy i naukowców na całym świecie. Ogniwa słoneczne Perovskite przewyższają konwencjonalne krzemowe ogniwa słoneczne, osiągając wyższą wydajność konwersji przy bardziej stabilnej wydajności. W tym artykule typowe perowskitowe ogniwo słoneczne składa się z 6 głównych warstw materiałów: ochronnej warstwy szklanej, cienkiej domieszkowanej fluorem tlenku cyny (FTO), Cd0,5 Zn0,5S jako warstwy transportu elektronów (ETM), MASnI3 jako warstwy aktywnej perowskitu , zastosowano CuSCN jako warstwę transportującą dziury (HTM) i inną złotą (Au) elektrodę. Ten artykuł podsumowuje prace, które koncentrowały się na selektywnym wykorzystaniu materiałów kompozytowych perowskitowego ogniwa słonecznego ze zmianą grubości warstwy perowskitu. Stosowana jest procedura optymalizacji w celu zwiększenia wydajności konwersji i poprawy ogólnej wydajności poprzez zmianę grubości i stężenia domieszkowania głównych warstw komórek (tj. ETM, absorbera i HTM). Wyniki wykazały, że przy zastosowaniu optymalnych parametrów wydajność konwersji wzrosła z 12,86 do 26,68%.

Słowa kluczowe: ognia fotowoltaiczne Perovskite, optymalizacja

wstecz