Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 164

Autorzy: Salem Gahgouh , Hedi Ragad , Imen Saidi , Ali Gharsallah :

Tytuł: Badanie i analiza nowatorskiego projektu kompaktowej anteny sześciennej do zastosowań WSN

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowatorską, miniaturową antenę sześcienną 3D do zastosowania w bezprzewodowej sieci czujników (WSN). Geometria tej anteny jest zaprojektowana jako sześcian zawierający meandrową antenę dipolową. Ta antena wytwarza prawdziwie dookólny wzór zarówno w płaszczyźnie E, jak i H, co pozwala na nieprzerwaną komunikację, która jest niezależna od orientacji. Częstotliwość pracy leży w paśmie ISM (scentrowanym w 2,45 GHz). Sześcienny kształt anteny pozwala na sprytne pakowanie, ponieważ wyposażenie czujnika można łatwo zintegrować z wnętrzem sześcianu. Wszystkie wyniki symulacji zostały przeprowadzone przez oprogramowanie symulacyjne CST Microwave Studio i zweryfikowane za pomocą HFSS.

Słowa kluczowe: Bezprzewodowa sieć czujników, dipol Meander, antena sześcienna, Zużycie energii, Sprawność.

wstecz