Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 149

Autorzy: Zwawi Hamadouche , Mounir Khiat , Abdelkader Chaker :

Tytuł: Nieliniowa konstrukcja sterowników do hybrydowego pojazdu elektrycznego typu plug-in

Streszczenie: Alternatywne opcje wytwarzania energii elektrycznej i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energie˛ pojazdów elektrycznych mogą pomóc w zminimalizowaniu wpływu globalnego ocieplenia. Ważne jest, aby utrzymać generowanie równoważenia obciążenia na podstawie wymagań obciążenia. W ramach tych badan´ badane są hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV) poprzez projektowanie ładowania i kontrolerów pracy oraz ich badanie. Za pomocą nieliniowych regulatorów trybu ślizgowego zaprojektowano regulację napięcia szyny DC oraz śledzenie prądów baterii i superkondensatorów do ich pożądanych wartości. Walidacje˛ wydajności sterownika SMC przeprowadzono przy użyciu nieliniowego sterownika wstecznego i porównano z nieliniowymi sterownikami trybu ślizgowego. Ponadto, badanie to przedstawia analizę porównawczą, czyli szczegółowa˛ odpowiedz´ nieliniowego kontrolera wstecznego i kontrolera SMC pod kątem ich zdolności do śledzenia, regulacji napięcia szyny DC i pożądanego odniesienia, prądów baterii i superkondensatorów. Do analizy globalnej asymptotycznej stabilności PHEV wykorzystano również kandydata na funkcję Lapunowa. Po weryfikacji zaprojektowanych sterowników za pomocą˛MATLAB/Simulink, wyniki wskazują, że oba sterowniki osia˛gnęły cel regulacji napięcia szyny DC i śledzenia jej napięcia odniesienia w różnych warunkach obciążenia.

Słowa kluczowe: hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in (PHEV), kontroler trybu przesuwnego, kontroler cofania

wstecz