Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 131

Autorzy: Omsri-Vinasha Aliyaselvam , Siti-Aisah Mat-Junos , Faiz Arith , Nurhazwani Izlan , Muzalifah Mohd-Said , Ahmad Mustafa :

Tytuł: Optymalizacja tiocyjanianu miedzi(I) jako materiału transportującego dziury w ogniwach słonecznych za pomocą analizy numerycznej Scaps-1D

Streszczenie: W SSDSSC różne kluczowe parametry CuSCN jako HTM były badane za pomocą oprogramowania symulacyjnego SCAPS-1D. Otrzymano warstwę o grubości 3 μm przy umiarkowanej wartości gęstości defektu powierzchni międzyfazowej, uzyskując 2,56% PCE w SSDSSC. Stwierdzono, że styk tylny TiO2 ETM i Ni jest najlepszą kombinacją z CuSCN HTM w SSDSSC. Wykazano doskonały gradient temperatury w zakresie od -0,04%/K do -0,05%/K, co pokazuje, że tolerancje temperaturowe badanych urządzeń są zachęcające. Ponadto PCE tak wysokie jak 31,31% osiągnięto przez zastąpienie barwnika N719 perowskitowym absorbentem CH3NH3SnI3, a zatem przekraczając wcześniej podaną wartość PCE w PSC. Pozostałe parametry, które zostały zoptymalizowane, zostają zachowane. Co więcej, wydajność kwantowa takiej struktury dowiodła, że ogniwa z warstwą pochłaniającą CH3NH3SnI3 mogą pochłaniać szerszy zakres widma światła, zwiększając efektywność konwersji energii.

Słowa kluczowe: CuSCN, warstwa transportu dziur, Ogniwo słoneczne z perowskitu, SCAPS-1D, SSDSSC

wstecz