Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 126

Autorzy: Riza Firmansyah , Yuliyanto Prabowo , Titiek Suheta :

Tytuł: System pomiaru temperatury ciała i częstotliwości oddechowej oparty na obrazowaniu termicznym dla robota zabezpieczającego

Streszczenie: Pomiar temperatury ciała i częstości oddechów jest najbardziej podstawowym badaniem pozwalającym poznać stan zdrowia człowieka. Ze względów bezpieczeństwa oraz aby zapobiec rozprzestrzenianiu się transmisji, w warunkach pandemii Covid-19 pomiary mogą być wykonywane przez roboty zabezpieczające. Pomiaru temperatury ciała i częstości oddechów dokonano bezkontaktowo w oparciu o obrazowanie termiczne. Pomiar temperatury opiera się na temperaturze okolicy twarzy, a częstość oddechów na zmianach temperatury w okolicy nosa i ust. Możliwość pomiaru temperatury daje dokładność 98,21% przy odchyleniu standardowym 0,536. A najlepszą częstością oddychania jest szybka metoda transformacji Fouriera, która daje dokładność 79,8% przy odchyleniu standardowym 3,291.

Słowa kluczowe: Pomiar temperatury, pomiar częstości oddechów, termowizja, robot zabezpieczający.

wstecz