Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 99

Autorzy: Sarfaroz Dovudov , Mikhail Dunaev , Anastasia Zhiravetska , Oleksandr Plakhtii , Rustam Yunusov , Murodbek Safaraliev :

Tytuł: Analiza i porównanie wskaźników energetycznych przetworników impulsowych DC-DC

Streszczenie: Symulacja komputerowa została wykorzystana do analizy i porównania konfiguracji obwodów przetworników o szerokości impulsu i częstotliwości impulsu. Opisano zasadę działania i główne różnice. Obwody przetwornika szerokości impulsu i przetwornika częstotliwości impulsu zamodelowano w programie Matlab z wykorzystaniem bloków z biblioteki: Simulink / SimPowerSystem / Simscape. Stworzono blok, który wykonuje obliczenia statycznych i dynamicznych strat mocy tranzystora bipolarnego z izolowaną bramką (IGBT). Krzywe wydajności IGBT zostały przybliżone w celu obliczenia strat. Otrzymane krzywe dość dokładnie opisują krzywe zastosowanego tranzystora IGBT (CM800HC-66H firmy MITSUBISHI). Wykazano, że przy zastosowaniu przekształtników impulsowo-częstotliwościowych można zmniejszyć straty dynamiczne i zwiększyć sprawność konwersji w porównaniu z przekształtnikami o szerokości impulsu. Stwierdzono, że dla wartości współczynnika wypełnienia w zakresie od 0,1 do 0,5 sprawność przetwornika częstotliwości impulsów jest znacznie wyższa niż przetwornika szerokości impulsu.

Słowa kluczowe: konwerter impulsów, modulacja szerokości impulsu, modulacja częstotliwości impulsów, aproksymacja, straty dynamiczne, sprawność, częstotliwość.

wstecz