Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 84

Autorzy: Marcin Wesołowski , Michał Czerwiński :

Tytuł: Wybrane aspekty modelowania rezystancyjnych pieców próżniowych

Streszczenie: Rezystancyjne piece próżniowe wymagają zazwyczaj specjalnych technik wykorzystywanych podczas ich projektowania. W przypadku doboru kaskad radiacyjnych oraz elementów grzejnych umieszczanych wewnątrz komór próżniowych, szczególnie istotnym zagadnieniem jest precyzyjna analiza zjawiska radiacyjnej wymiany ciepła. W niniejszej pracy analizie poddano wybrane metody analityczne oraz numeryczne, pozwalające na realizację wymienionych zadań, w celu wykazania ich dokładności oraz użyteczności. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie ogólnych wniosków stanowiących zestaw wytycznych w procedurze projektowania próżniowych urządzeń grzejnych.

Słowa kluczowe: piec próżniowy, modelowanie, molibdenowe elementy grzejne, izolacja kaskadowa.

wstecz