Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 74

Autorzy: Anna Miernik , Paweł Kiełbasa , Tomasz Dróżdż , Bartłomiej Wiśniowski :

Tytuł: Wykorzystanie emisji fotonowej do identyfikacji stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego płynnych substancji biologicznych

Streszczenie: Częstość występowania zakażeń przenoszonych na żywność wzrosła na całym świecie w ciągu ostatnich kilku lat, a patogeny bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich znajdują się w epicentrum większości zgłaszanych przypadków. Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia mikrobiologicznego rozumianego jako liczebność mikroorganizmów w jednostce płynnej substancji biologicznej na wielkość emisji fotonowej w/w substancji. Taka identyfikacja pozwoli sparametryzować proces namnażania mikroorganizmów w danej substancji stopniem emisji fotonowej, co stworzyłoby szybką i bezkontaktową metodę szacowania przedmiotowej liczebności mikroorganizmów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem liczebności mikroorganizmów w zawiesinie liczba emitowanych z niej fotonów rośnie a sam trend tego wzrostu można opisać funkcją liniową

Słowa kluczowe: emisja fotonowa, bakterie, inżynieria produkcji, technologia

wstecz