Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 70

Autorzy: Michalina Kania , Dariusz Kania :

Tytuł: Trajektoria kwintowa – dwuwymiarowa reprezentacja muzyki*

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę reprezentacji utworów muzycznych w postaci trajektorii kwintowej. Istota tworzenia trajektorii kwintowej polega na obserwacji zestawu pojawiających się dźwięków z ustaloną rozdzielczością czasową. Liczności, bądź czas trwania poszczególnych dźwięków odzwierciedlony jest poprzez długości wektorów wpisanych w koło kwintowe, tzw. sygnatury muzyczne. Trajektoria kwintowa obrazująca zmienność w czasie sygnatury muzycznej pozwala o jakościową ocenę struktury harmonicznej utworu muzycznego. Postać trajektorii kwintowej zależy z charakterem utworu i może stanowić obiekt badań związanych z pozyskiwaniem wiedzy muzycznej, ściśle powiązany z problemami klasyfikacji gatunków muzycznych. W artykule przedstawiono koncepcję tworzenia trajektorii kwintowej i rysunki pokazujące przykłady trajektorii kwintowych dla różnych znanych utworów muzycznych.

Słowa kluczowe: wizualizacja muzyki, wyszukiwanie informacji muzycznej, komputerowa analiza muzyki, analiza tonalna

wstecz