Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 62

Autorzy: Dominika Szcześniak , Piotr Przybyłek :

Tytuł: Zastosowanie nanocząstek do modyfikacji cieczy elektroizolacyjnych stosowanych w transformatorach energetycznych

Streszczenie: Jedną z obecnie rozwijanych metod poprawy właściwości cieczy elektroizolacyjnych jest ich modyfikacja przy użyciu nanoproszków. Poprawa parametrów cieczy zależy od rodzaju zastosowanego nanoproszku, wielkości nanocząstek, jak również od sposobu preparacji nanocieczy. Aktualnie na świecie prowadzone są badania ukierunkowane głównie na poprawę wytrzymałości elektrycznej oraz przewodności cieplnej modyfikowanych cieczy bazowych. W artykule przedstawiono przegląd stosowanych nanomodyfikatorów, metody preparacji nanokoloidów oraz omówiono zagadnienia związane z ich stabilnością.

Słowa kluczowe: ciecze elektroizolacyjne, nanocząstki, nanociecze, stabilność zawieszenia.

wstecz