Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 45

Autorzy: Jerzy Fiołka :

Tytuł: Zastosowanie transformacji DLCT do estymacji wartości parametrów wieloskładnikowych sygnałów LFM

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę estymacji parametrów wieloskładnikowych sygnałów z liniową modulacją częstotliwości. Z tego typu sygnałami mamy do czynienia w takich dziedzinach jak telekomunikacja, analiza drgań, systemy radarowe. Przedstawiona metoda, bazująca na DLCT (ang. Discrete linear chirp transform), pozwala na oszacowanie parametrów wspomnianych sygnałów. Jej wysoka skuteczność, potwierdzona wynikami symulacji, w połączeniu z prostotą, czyni metodę użyteczną w wielu zastosowaniach.

Słowa kluczowe: analiza sygnałów niestacjonarnych, przetwarzanie sygnałów, analiza czasowo-częstotliwościowa.

wstecz