Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2022 Str. 37

Autorzy: Serhiy Korobka , Vitaliy Boyarchuk , Valerii Syrotiuk , Serhiy Syrotyuk , Igor Stukalets , Volodymyr Golovko , Hanna Syrotyuk , Tomasz Jakubowski , Jan Giełżecki :

Tytuł: Wykorzystanie energii słonecznej w procesie suszenia owoców

Streszczenie: Firmy z branży rolno-spożywczej Ukrainy starają się racjonalnie gospodarować wszystkimi formami energii (w tym energią słoneczną) potrzebną do realizacji procesu produkcyjnego. W pracy zbadano proces suszenia materiału roślinnego (owoców) w oparciu o wykorzystanie energii słonecznej (i intensyfikację tego procesu). Niniejszy proces wykorzystuje połączenie kolektora powietrznego i komory suszącej. Wymiernym efektem przeprowadzonych badań jest opracowanie technik diagnostycznych wymiany ciepła o alternatywnych potencjałach dyfuzji oraz przenoszenia wilgoci (doświadczenie przeprowadzono w temperaturze 25 ⁰C – 60 ⁰C, czas suszenia 50-74 godz.). Metoda oblicza dyfuzję i transfer wilgoci podczas suszenia owoców w suszarce słonecznej. Metoda umożliwia analizę procesów wymiany ciepła oraz modelu matematycznego procesów wymiany ciepła [1]. Wyniki badań (analitycznych i eksperymentalnych) wskazują na możliwość intensyfikacji procesu suszenia owoców w oparciu o suszarkę słoneczną. Jednostkowe zużycie energii podczas suszenia owoców w suszarni solarnej zmniejsza się o 3 MJ/kg - 3,7 MJ/kg w stosunku do obecnie stosowanych urządzeń do suszenia konwekcyjnego.

Słowa kluczowe: suszenie konwekcyjne; owoc; energia cieplna; energia słoneczna; heliodylatator; dyfuzja; transfer wilgoci.

wstecz